FAQ

Q1: Hoe activeer ik ADS-B?
A1: Het aansluiten van ADS-B betekent feitelijk niets anders dan je Mode-S transponder voorzien van GPS locatie gegevens (= NMEA). Dit is mogelijk met behulp van één simpele verbinding tussen de transponder en bijvoorbeeld een vluchtcomputer of losse GPS ontvanger.

Hoe de aansluiting op de transponder precies in zijn werk gaat, verschilt per merk en type. Raadpleeg hiervoor de uitleg op deze website.

Q2: Mag ik een kabeltje tussen mijn transponder en een GPS bron toevoegen in mijn zweefvliegtuig?
A2: Nee. Hiervoor is alleen een zweefvlieg technicus C (ZVT-C) bevoegd.

Q3: Heb ik een EASA Minor Change aanvraag nodig om mijn vliegtuig met ADS-B uit te rusten?
A3: Nee. Wanneer in de handleiding van de gebruikte transponder gedocumenteerd staat op welke aansluitingen het GPS signaal ingevoerd moet worden, is een EASA Minor Change niet nodig en valt dit onder standaard part 1.

Q4: Moet de GPS-bron voor de transponder gecertificeerd zijn?
A4: Nee, in Europa hoeft dit momenteel niet voor een Klasse II Mode-S transponder. De gebruikte GPS-bron mag een standaard ontvanger zijn, die niet gecertificeerd/ETSO-geautoriseerd is. Dit is momenteel echter alleen toegestaan in gebieden waar ADS-B-out niet verplicht is.

Tevens dient men rekening te houden dat het “System Integrety Level” van de transponder is ingesteld op het laagste niveau. Bij een aantal transpondertypes (Garrecht) staat dit reeds vast ingesteld op het laagste (voor ons juiste) niveau.

Q5: Werkt dit systeem ook in het buitenland?
A5: Momenteel geldt in Nederland een transponderplicht. In de meeste andere landen is er nog geen transponderplicht voor zweefvliegtuigen, en verschilt de regelgeving met betrekking tot het transpondergebruik.

Q6: Kan ik tactisch gebruik maken van GliderTracking tijdens wedstrijden?
A6: Bij live tracking tijdens wedstrijden zou er vertraging toegepast kunnen worden, zoals beschreven in de regels van de FAI (ref. Annex A, 4.1.2 b)

Q7: Wordt ADS-B verplicht gesteld bij wedstrijden?
A7: Nee, de GliderTracking applicatie is puur bedoeld als extra ondersteuning, bedoeld om de mensen op de grond te laten zien waar de vliegers zich bevinden. De intentie is wel om zo veel mogelijk deelnemers met behulp van ADS-B te volgen. Daarom is het belangrijk om de dekking van ADS-B zo groot mogelijk te krijgen.