AANSLUITEN ADS-B

ADS-B is op zeer éénvoudige wijze te activeren door de ADS-B ondersteunende Mode-S transponder aan te sluiten op een geschikte GPS bron.
Hiervoor is een GPS bron nodig met een NMEA uitgang op 4800 baud.
Zorg er voor dat deze GPS bron getest is op werking. Een slecht GPS signaal naar de transponder kan leiden tot misleidend ADS-B signaal.

Aanvullingen op deze lijst zijn welkom. Vragen met betrekking tot het aansluiten van ADS-B is mogelijk via de contact pagina.

René de Dreu van Glider Pilot Shop heeft een document in elkaar gezet, waarin wordt ingegaan op ADS-B aansluitingen tussen alle Mode-S transponders en LX vluchtcomputers / apparatuur. KLIK HIER voor dat document.

Voorbeelden van geschikte GPS bronnen zijn:

 • Diverse oudere generaties vluchtcomputers
 • LX7000 (opent pdf in nieuw scherm)
 • LX7007 (opent pdf in nieuw scherm)
 • LX8000 en LX9000 (vanaf versie 2.8 is de baudrate in te stellen)
 • Zander SR940 / GP941 / ZS1
 • Diverse loggers (o.a. Volkslogger, Cambridge, Colibri)
 • Losse GPS muis (actief)

Kant en klare oplossingen zijn:

 • Garrecht TRX-1090 en TRX-2000
  (dit zijn ADS-B ontvangers met koppeling tussen Flarm en transponder)

Niet compatible GPS bronnen zonder extra hardware:

  • Flarm (Flarm data moet gefilterd worden van het NMEA signaal en heeft standaard te hoge minimale baudrate.)

Oplossingen voor de drie bovenstaande producten zijn de K6 Mux, de GPS-FilterBox of de Garrecht TRX-1090. De Trig TT21 transponder is wel te gebruiken i.s.m. de nieuwe LX vluchtcomputers of Flarm, omdat deze hogere baudrates kan ontvangen/verwerken.

Geschikte Mode-S transponders (raadpleeg de manual)

 • Filser TRT800 (aansluiten op pen 12 van de 15 polige connector – tot nu toe zijn er alleen succesvolle testen gedaan met deze transponders, vanaf software versie 3.7)
 • Garrecht VT-01 UC (aansluiten op pen 3 van de 9 polige connector)
 • Trig TT21 (aansluiten op pen 5 van de 25 polige connector)
  * Ondersteunt hogere baudrates
 • Becker BXP 64XX-Series met serienummer boven 2000 ondersteunen ADS-B. Bij serienummers 1 t/m 1999 kan aanpassing worden gedaan (toevoeging ADL processor) in de Becker Product Support workshop (prijs is afhankelijk van de firmware versie, te vinden in CFG-Menu op LCD display).

Test instellingen Filser TRT800 transponder

1. Transponder op STBY zetten
2. ID inhouden tot rechtsbovenin 47 staat, dan loslaten
3. MODE drukken tot seriele instelling verschijnt (weet de exacte naam even niet)
4. Met de draaiknop op NMEA-format zetten
5. Op MODE drukken t/m exit
6. Transponder uit en aanzetten
7. Transponder op STBY zetten
8. ID inhouden tot rechtsbovenin 20 staat, dan loslaten
9. Je zit nu in testmodus
10. Transponder op mode ACS zetten
11. Als er data binnenkomt staat er linksbovenin een puntje, en verschijnt een grote ‘P’ links van het midden in het beeldscherm. Deze P verschijnt overigens alleen wanneer er een valide RMC sentence binnenkomt. Hij kan dus knipperen.

Disclaimer

Alle hierboven genoemde voorbeelden zijn mogelijk volgens onderzoek van het GliderTracking team. Niet alle combinaties zijn getest.

Alle aansluitingen dienen te geschieden volgens de technische aanwijzingen, zoals in de handleidingen beschreven.

Het GliderTracking team heeft zich zoveel als mogelijk laten voorlichten door instanties zoals de CLR, CTZ, EASA en hardware fabrikanten. De regelgeving voor wat betreft het aansluiten van ADS-B en het gebruik van verschillende GPS bronnen is nog een redelijk grijs gebied. Omdat het gebruik van ADS-B binnen de Kleine Luchtvaart nog volop in ontwikkeling is, is de informatievoorziening beperkt.

Het GliderTracking team kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade door foutief aansluiten.